Stacja Uzdatniania Wody w Celestynowie:
Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str. , 2 str.
 • Celestynów
 • Lasek
 • Stara Wieś
 • Dąbrówka
 • Podbiel
 • Tabor
 • Regut
 • Ponurzyca
Stacja Uzdatniania Wody w Glinie:

Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str. , 2 str.
 • Pogorzel
 • Glina

Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie:

Aktualne badania wody: pdf
Ocena jakości wody: 1 str.
 • Ostrów
 • Jatne
 • Ostrowik
 • Dyzin