----------------------------- 2019 r. -----------------------------

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie w dniu 14.02.2019 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczania inwestycji

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.02.2019  r. włącznie do godziny 15: 30. 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia naboru  

 

   ----------------------------- 2018 r. -----------------------------

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie w dniu 17.04.2018 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Podinspektor ds. umów i rozliczeń

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 02.05.2018  r. włącznie do godziny 15: 30. 


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia naboru