Uchwała Nr 259/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 29.04.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gospodarki Komunalnej w Celestynowie

Treść Uchwały Nr 259/21