Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW

Część I postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów i Glina wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości: Dąbrówka, Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Glina, Pogorzel, Jatne gm. Celestynów.

Część II postępowania: bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń wodociągowych, Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celestynów, pompowni wody w Ponurzycy wraz z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Celestynów, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca, Zabieżki gm. Celestynów.

 

szczegułowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.gkcelestynow.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-30000-euro/news/bieca-obsuga-i-konserwacja-stacji-uzdatniania-wody-wraz-z-istniejc-sieci-wodocigow-na-terenie-gminy-celestynow