OGŁOSZENIE !!!

W związku z trwającym okresem wysokich temperatur, zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody na terenie Gminy Celestynów do używania wody wyłącznie do celów socjalno – bytowych. Zobowiązanie dotyczy terenu całej Gminy Celestynów. 

 

Ograniczenie zużycia wody obowiązuje od dnia 11 czerwca 2019 r. do odwołania.

Uzasadnienie:

Występujące wysokie temperatury powietrza zewnętrznego wpływają diametralnie na zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Pomimo zwiększonej intensywności uzdatniania wody oraz jej dostarczania do sieci wodociągowej  następuje znaczny spadek ciśnienia. Problem znacząco nasila się w godzinach wieczornych, kiedy właściciele nieruchomości rozpoczynają podlewanie ogrodów przydomowych. System wodociągowy na terenie Gminy Celestynów wraz z istniejącymi Stacjami Uzdatniania Wody  pracuje wykorzystując  maksymalne możliwości zainstalowanych urządzeń i nie jest przygotowany do tak dużego zużycia wody jaki został zanotowany w ostatnich tygodniach. Ograniczenie poziomu zużycia wody ma na celu zabezpieczenie  podstawowych potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonym Uchwałą nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006r. i zawartymi umowami pomiędzy odbiorcami usług a Gospodarką Komunalną.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Dyrektora zakładu budżetowego o nazwie „Gospodarka Komunalna” w Gminie Celestynów  w sprawie: ograniczenia zużycia wody na terenie Gminy Celestynów. 

 

 

 

Wróć