Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the C0VID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii C0VID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa wywołującego chorobę C0VID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10-20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych". Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak: ozon, chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru.

Taki proces jednostkowy jest stosowany w GK w Celestynowie, a w szczególności dezynfekcja podchlorynem sodu.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gospodarka Komunalna w Celestynowie zwraca się z prośbą o:

         v  Sieć wodociągowa

                (+48) 607 072 242
                (+48) 607 328 158

         v  Sieć kanalizacyjna

                (+48) 607 327 834
                (+48) 603 239 972
  • podawanie stanów liczników telefonicznie w godzinach urzędowania biura GK ( (22) 789-70-52), drogą internetową za pomocą poczty email (gospodarka.kom@celestynow.pl). Informujemy, że inkasenci nie będą wchodzić do mieszkań oraz pobierać opłat. W przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  • dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze (ograniczenie bezpośrednich płatności w kasie przedsiębiorstwa)
  • osobiste załatwianie spraw tylko w przypadkach pilnych i awaryjnych.
Zgodnie z zaleceniami Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (pełna treść tutaj) na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego zostaje wstrzymana wymiana wodomierzy oraz odbiory techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych.

Wróć