Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w związku z rygorystycznymi zaleceniami Ministra Zdrowia dotyczącymi przeciwdziałań pandemii koronowirusa, mogą wystąpić czasowe ograniczenia w wykonywaniu usług i prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej.

Służby Gospodarki Komunalnej przypominają wszystkim użytkownikom urządzeń kanalizacyjnych, aby  nie wrzucać do wc, zlewów, umywalek i pozostałych sanitariatów  - ręczników papierowych, szmat, gazet, pampersów, chusteczek nawilżanych, resztek owoców i warzyw oraz innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz innych odpadów do kanalizacji.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Wszystkie niedozwolone odpady stałe przyczyniają się m.in. do zapychania rurociągów, przenośników oraz awarii pomp. Częściowe zapychanie się rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków oraz zatory sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, co skutkuje cofką ścieków w instalacjach mieszkaniowych i piętrzeniem ścieków w studzienkach. 

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy o należyte korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych i stosowanie się do zaleceń.

Wróć