Dyrektor Gospodarki Komunalnej zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym, w przetargu nieograniczonym,  przekraczającym 14000 EURO, na  "Konserwację Centralnych Stacji Podciœnieniowych i Tłocznych w miejscowoœciach: Glina przy ul.Wilczej, Celestynów przy ul.Obrońców Pokoju wraz z siecią tłoczną i grawitacyjną w gm. Celestynów woj. mazowieckie"