Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Podinspektor ds. umów i rozliczeń

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 02.05.2018  r. włącznie do godziny 15: 30.