--- 2021 ---

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowiew dniu 10.02.2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19.03.2021 r. włącznie do godziny 15:30.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowiew dniu 08.01.2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:Inspektor ds. rozliczeń i inkasa

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22.01.2021 r. włącznie do godziny 15:30.

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

--- 2020 ---

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowiew dniu 11.09.2020 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:Inspektor ds. finansowo - pracowniczych i administracyjnych

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.09.2020 r. włącznie do godziny 15:30.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia naboru

--- 2019 ---

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowiew dniu 14.02.2019 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:Inspektor ds. zamówień publicznych i rozliczania inwestycji

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 28.02.2019 r. włącznie do godziny 15: 30.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia naboru